Наръчник > Как се провежда кампания? > Традиционни медии > Канали за комуникация в местната общност

Канали за комуникация в местната общност

Не е задължително да бъдете излъчвани по националната телевизия или радиото, за да бъдете чути. Напротив, понякога Вашето послание може да бъде по-ефективно, ако достига до по-малък, но избран кръг от зрители или слушатели. Обмислете използването на локални радио или телевизионни канали, които позволяват да се съсредоточите върху основните притеснения на жителите, свързани с местната миграционна ситуация. Също така, специализираните канали или програми позволяват да приспособите комуникацията си към аудиторията, която целите.

Взаимодействие с медиите

Внимателно изберете медиите, които искате да включите и се опитайте да се ангажирате с тях на различни нива, за да се гарантира успешното разгръщане на кампанията. Индивидуалният подход е от съществена значимост.

Структуриран подход за идентифициране и свързване с правилните медийни канали е предоставен в Наръчника НИЕ МОЖЕМ! /WE CAN!/заедно с темплейти и таблици (стр. 145-146).

Ето някои полезни съвети:

  • Идентифицирайте специфичните теми или проблеми, от които се интересува Вашата аудитория;
  • Сравнете бази данни за журналисти;
  • Организирайте срещи или събития с журналисти по темите на Вашата кампания.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.