Кодове на социалните медии

С огромното разнообразие от информация, циркулираща в интернет, основното предизвикателство, с което кампанията Ви ще се сблъска, е това да бъде забелязана. Как можете да създадете убедително съдържание, което ще се откроява от другите новини и няма да бъде прехвърлено и запратено в миналото за по-малко от една секунда от целевата Ви аудитория? Добре известно е, че за да бъдем чути от потребителите на социалните медии, посланието трябва да е адекватно на изискванията в социалните медии. Трябва да създадете съдържание, което е лесно да се сподели и е достатъчно атрактивно, за да бъде споделяно и коментирано от аудиторията.

Използвайте мултимедийно съдържание

Снимки, видеа, песни, “мемо елементи” трябва да са базата за вашата комуникация в социалните медии и мрежата.

Наръчникът за Преформатиране на разказите за мигранти дава добри насоки особено по отношение на визуалните елементи.

Когато създавате мултимедийно съдържание е важно да установите постоянен, лесно разпознаваем стил на всички Ваши комуникации. Наръчникът, разработен по линия на кампанията Думите са камъни  дава някои идеи как да изберете Вашия стил в зависимост от посланието и целевата група. 

Дефинирайте ясно и просто послание

Когато използвате писмено съдържание, не забравяйте да сте кратки, ясни и директни. Дългите и сложни публикации рядко привличат вниманието на читателя в контекста на социалните медии.

Използвайте ангажиращи лозунги и хаштагове, които Ви позволяват да организирате съдържанието си и да го правите лесно достъпно и удобно за споделяне. Преди да създадете хаштаг на кампанията, извършете проучване, за да видите кои хаштагове вече се използват. Проведете брайнсторминг с екипа на кампанията, за да създадете уникален и запомнящ се хаштаг, който улавя същността на кампанията и призовава към действие.

Някои съвети и добри практики за изграждане на „запомнящи се лозунги“ са изброени в Наръчникът за Преформатиране на разказите за мигранти.

Насърчаване на генерирано от потребителите съдържание

Социалните медии са възможност за стимулиране на взаимодействието и участието на публиката. Използването на анкети, конкурси и проучвания може да доведе до генерирано от потребителя съдържание с призив за действие, на което хората могат да реагират като споделят своите истории или мнения със снимки и видеоклипове.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.