През 2019 година проект CLARINET връчи „Европейските награди за обществени кампании на местни власти по въпросите за миграцията и интеграцията“. Идеята на наградите бе да популяризира успешни, въздействащи кампании и комуникационни дейности, реализирани от или от името на местните власти, и да демонстрират как миграцията в Европа може да бъде от полза за европейските общности.

Наградите бяха раздадени в три основни категории:

  • Интернет и социални медии: комуникационни кампании и дейности, разработени главно чрез онлайн канали, като Facebook, YouTube, Twitter, Instagram и др .;
  • Традиционни медии: комуникационни кампании и дейности, разработени главно по телевизията, радиото, печатната преса и чрез външна реклама;
  • Публични събития: комуникационни кампании и инициативи, разработени чрез изложби, семинари, артистични или спортни прояви.

Участниците имаха право да участват само в една категория.

Транверсалните кампании – кампании, които използват няколко комуникационни канали – имаха право да участват само в една категория.

Тук можете да намерите пълните условия за участие в Конкурса.

Наградите CLARINET представляват един нетрадиционен кошер, пълен с идеи, който включва 53 комуникационни кампании, проведени от местни публични власти. Посочените примери разказват положителни истории, свързани с миграцията. Всички те са качени на страницата на проекта. Можете да ги разгледате по държави и категории, като използвате филтрите в търсачката. В сайта ще намерите и интерактивна карта, върху която са позиционирани кампаниите. Всички те са представени и в инструментариума на CLARINET.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.