Наръчник > Как се провежда кампания? > Мрежата и социалните медии > Проверка на фактите

Проверка на фактите

Въпреки че емпатията и емоционалното участие са фундаментални, използването на основани на факти комуникации и данни остава единственият начин за ефективно справяне с фалшивата информация и стигматизирането на новините, насочени към опетняване и заклеймяване на мигрантите. Въпреки че виждаме как неетичната журналистика все повече разпространява омразата и нетолерантността към мигрантите онлайн, и по-специално в социалните медии, печеливша стратегия е тази, която създава целенасочена информация, която възстановява истината и я налага. 

Важно е да се признае, че както изследванията, така и практиката са показали, че само рационалните аргументи и факти не са достатъчни, за да се противодейства на расистките дискурси (виж например Думите са камъни, Международен доклад от 2019 г.)

Ето защо трябва да се използват факти, данни и доказателства, за да се изграждат новите разкази, които да са свързани с разбиранията на хората, да са приложими към реалния контекст на техния живот и да са свързани с нуждите им (вижте също Съвета на Европа 2017 г.).

Подберете ключовите факти върху, които искате да се фокусирате
Важно е внимателно да се подбират ключовите факти и доказателства, върху които ще базирате Вашите истории. Tе трябва да са адекватни и да могат да се противопоставят на предизвикателствата, срещу които се изправяте. Опитайте се да откриете впечатляващи или неочаквани факти, тъй като те могат да Ви помогнат да приковете вниманието на аудиторията. Наръчникът за Преформатиране на разказите за мигранти дава някои насоки как да започнете своите разкази от конкретни доказателства.

Използвайте данни за визуализация на Вашите разкази
Използвайте графики и карти, за да подчертаете фактите и да ги предадете по видимо убедителен начин. Ефективната визуализация на данни трябва да е ясна, достъпна и прозрачна.

Също така можете да комбинирате графики, карти, снимки, текстове и статистика в инфографики.

Направете цифрите запомнящи се
Направете статистиката запомняща се, като я представите по творчески начини. Можете например да изберете съответно ключова цифра и да поискате от Вашата общност да я представя в социалните мрежи по различни начини.

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.