Хумор

Тъй като броят на мигрантите, които загиват в опита си да пресекат затворените граници, продължава да нараства, тъжният тон изглежда е единственият, който наистина е подходящ за дискусиите относно миграцията. В резултат на това, използването на хумор в комуникационна кампания за миграцията не е лесна задача, тъй като това може да се възприеме от мнозина като неподходящо и безчувствено отношение. Въпреки това, в стремежа си да спечелим аудиторията като покажем човешката същност на мигрантите, пристигащи в Европа, хуморът може да бъде както смел избор, така и печеливша стратегия за достигане до по-широка публика.

От една страна иронията е отличен инструмент за насочване на вниманието към противоречията в речта на омразата, с която се борите. Използването на ирония според Анамария Теста (2014 г.) е аналогично на паралела между стереотипите и холестерола, като според нея има „добри контра-стереотипи“ и „лоши стереотипи“. От друга страна, ненатоварващото и смешно съдържание е по-вероятно да бъде споделено и да стане актуално, което означава, че има по-голям капацитет да достигне до по-широка аудитория.

Включи хумора в разказването на истории

Хуморът не трябва да се счита просто като споделяне на шега, а като техника за разказване на истории (вижте също раздел Разказване на истории).

Вижте също така Хартата за правата на човека на ООН Седем ключови елемента относно изграждането на истории, основани на правата на човека, свързани с мигрантите и миграцията.

Стендъп комедията е отличен пример за това как хуморът може да се комбинира с изграждането на мощни контра-стереотипни текстове. Вижте например базирания в Обединеното кралство колектив на бежанци и мигранти No Direction Home

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.