Το 2019, το έργο CLARINET πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Βραβείο για τις Εκστρατείες Επικοινωνίας Τοπικών Αρχών για την Μετανάστευση και τη Ένταξη, με σκοπό να προωθήσει και να δώσει αξία σε επιτυχημένες, εύστοχες εκστρατείες και δραστηριότητες επικοινωνίας που πραγματοποιούνται από, ή για λογαριασμό, Τοπικών Αρχών, και οι οποίες δείχνουν πώς η μετανάστευση στην Ευρώπη μπορεί να ωφελήσει τις κοινωνίες μας.

Το Βραβείο είχε τρεις κύριες κατηγορίες:

  • Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: εκστρατείες επικοινωνίας και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κυρίως μέσω διαδικτυακών καναλιών όπως ιστοσελίδες, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram κ.λπ.,
  • Παραδοσιακά Μέσα: εκστρατείες επικοινωνίας και δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν κυρίως στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον έντυπο τύπο και μέσω υπαίθριων διαφημίσεων,
  • Δημόσιες εκδηλώσεις: εκστρατείες επικοινωνίας και πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν κυρίως μέσω εκθέσεων, εργαστηρίων, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι υποψήφιοι/ες έπρεπε να επιλέξουν μία μόνο κατηγορία κατά την υποβολή αίτησης για το Βραβείο.

Οι εγκάρσιες καμπάνιες – που χρησιμοποιούν διαφορετικά κανάλια – έπρεπε να επιλέξουν μία κατηγορία για να υποβάλουν την εκστρατεία τους.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους λεπτομερείς κανόνες του Βραβείου.

Το Βραβείο CLARINET αποτελούνταν από μια εξαιρετική ομάδα ιδεών, συγκεντρώνοντας 53 επιλέξιμες καμπάνιες επικοινωνίας υπό την ηγεσία ή εκ μέρους Τοπικών Αρχών που προσφέρουν μια θετική αφήγηση για τη μετανάστευση. Όλες οι εκστρατείες βρίσκονται αναλυτικά σε αυτήν τη σελίδα, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα ανά χώρα και κατηγορία για να περιορίσετε την αναζήτησή σας. Μπορείτε επίσης να δείτε τις εκστρατείες που εφαρμόστηκαν σε όλη την Ευρώπη στο διαδραστικό μας χάρτη.

Επίσης, όλες οι εκστρατείες συμπεριλαμβάνονται ως παραδείγματα στην Εργαλειοθήκη CLARINET.

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.