Τέχνη

Η τέχνη έχει μια διττή λειτουργία. Πρώτον, αντιπροσωπεύει έναν εξαιρετικό τρόπο συμμετοχής των μεταναστών σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας, ενώ παράλληλα δημιουργεί τη βάση της εκστρατείας σας. Δεύτερον, η τέχνη είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φορείς για την ανάδειξη των συναισθημάτων του ακροατηρίου σας, γεγονός που βοηθά στην εξεύρεση κοινού πεδίου μεταξύ των μεταναστών και της κοινωνίας υποδοχής.

Εάν η δύναμη των τεχνών και του πολιτισμού να χτίσει γέφυρες μεταξύ των νεοεισερχόμενων και των ντόπιων είναι αναμφισβήτητη, είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρίσουμε, από την αρχή, τους περιορισμούς του και να ακολουθήσουμε μια κριτική και ανοιχτή προσέγγιση. Ο οργανισμός RISE, σε ένα άρθρο με τίτλο 10 πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη αν είστε καλλιτέχνης – όχι της κοινότητας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο – θέλει να συνεργαστεί με την κοινότητά μας , προειδοποιεί τον καλλιτέχνη να σκεφτεί δύο φορές, προτού προσπαθήσει να εμπλακεί μόνο ως «πόρος για να τροφοδοτήσει το επόμενο καλλιτεχνικό του έργο»: μια κριτική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισορροπίες και τις θέσεις ισχύος πρέπει να είναι εγγυημένη.

Το έργο CLARINET πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη που έχει η τέχνη να προσεγγίζει ανθρώπους. Για το λόγο αυτό, 8 καλλιτεχνικές εστίες θα πραγματοποιηθούν στις 8 χώρες που συμμετέχουν στο έργο, προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμα, ad hoc καλλιτεχνικά έργα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοπικές δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας θετικής αφήγησης για τη μετανάστευση. Τη δραστηριότητα αυτή θα διευθύνει η Biennale des Jeunes Créateurs de l’ Europe et de la Méditerranée (BJCEM, Μπιενάλε νέων δημιουργών και καλλιτεχνών από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο), ένα διεθνές δίκτυο που αποτελείται από 52 μέλη από 18 χώρες, ενώνοντας πολιτιστικά ιδρύματα καθώς και ανεξάρτητους οργανισμούς

Χρησιμοποιήστε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω

Η χρήση της τέχνης, για να είναι αποτελεσματική και ενδυναμωτική, πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένα την κοινότητα στην οποία απευθύνεται, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας από κάτω προς τα πάνω.

Η δημοσίευση Ένταξη Μέσω της Τέχνης από το Δίκτυο Υποστήριξης Μεταναστών (RSN – Refugee Support Network) παρέχει πρακτικές οδηγίες για οργανισμούς που επιδιώκουν να εφαρμόσουν συμμετοχικές καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων και μεθοδολογιών για υιοθέτηση.

Χρησιμοποιήστε μια αναλυτική και κριτική προσέγγιση

Είναι σημαντικό να αναλύσετε και να αξιολογήσετε κριτικά το ρόλο της τέχνης που εφαρμόζεται για να εγείρει θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, αποφεύγοντας μια υπερβολικά ενθουσιώδη και αφελή προσέγγιση.

Η δημοσίευση Όλοι θέλουν ένα μετανάστη στη σκηνή, by IETM (International network for contemporary performing arts), αναγνωρίζοντας τον ειδικό ρόλο των καλλιτεχνών για την ένταξη των μεταναστών, εξετάζει επίσης κριτικά τις σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν και τα βήματα που πρέπει να εφαρμοστούν, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν ως:

  • Σκεφτείτε το «Γιατί»: Γιατί αυτό το έργο, και γιατί εσείς ως οργανισμός για να το συντονίσετε; Χρειάζεται πραγματικά η κοινότητα αυτό το έργο;
  • Σκεφτείτε το «Ποιος/Ποια»: Οι πρόσφυγες / οι εκτοπισμένοι πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
  • Σκεφτείτε το «Τι»: εστιάστε στην ποικιλία των θεμάτων, όχι μόνο με τα πιο «προφανή», όπως το τραύμα ή το ταξίδι μετανάστευσης.
  • Μετρήστε τον αντίκτυπό σας: η αξιολόγηση είναι ένα κρίσιμο στοιχείο ενός επιτυχημένου έργου τέχνης.
  • Σκεφτείτε τη βιωσιμότητα και τον μακροπρόθεσμο σας στόχο από την αρχή: διαφορετικές στρατηγικές για αυτό περιλαμβάνουν τη δημιουργία διαφοροποιημένων συνεργασιών και τη συμμετοχή σε δίκτυα.

Συνεργαστείτε με επαγγελματίες

Είναι σημαντικό, με έργα τέχνης περισσότερο από ποτέ, να μην αυτοσχεδιάζουμε, αλλά να εμπλέκουμε ειδικούς, οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν δομημένες διαδικασίες και να μας βοηθήσουν να βρούμε πραγματικά καινοτόμους τρόπους μεταφοράς του μηνύματός μας στο ευρύ κοινό. 

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.