Τοπικά κανάλια ή κανάλια επικοινωνίας

Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μεταδίδεστε σε εθνικό τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό σταθμό για να ακουστείτε. Αντίθετα, μερικές φορές το μήνυμά σας μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη μιας μικρότερης, επιλεγμένης ομάδας θεατών ή ακροατών. Εξετάστε τη χρήση τοπικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών καναλιών που σας επιτρέπουν να εστιάσετε στις κύριες ανησυχίες των κατοίκων που σχετίζονται με το τοπικό περιβάλλον. Εναλλακτικά, εξειδικευμένα κανάλια ή προγράμματα σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε την επικοινωνία σας στο κοινό που απευθύνεστε

Εμπλέξετε τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Επιλέξτε προσεκτικά τα μέσα που θέλετε να εμπλέξετε και προσπαθήστε να επικοινωνήσετε μαζί τους σε διαφορετικά επίπεδα, για να εξασφαλίσετε μια επιτυχημένη προσέγγιση. Η ατομική επαφή είναι ουσιαστικό στοιχείο.

Μια δομημένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την επικοινωνία με τα σωστά κανάλια πολυμέσων παρέχεται στο Εγχειρίδιο WE CAN!, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας ελέγχου και προτύπων για συμπλήρωση (pp. 145-146). Ορισμένες χρήσιμες ενδείξεις είναι:

  • Προσδιορίστε τις συγκεκριμένες ενότητες ή εκπομπές που ενδιαφέρουν το κοινό σας
  • Συντάξτε μια βάση δεδομένων με δημοσιογράφους
  • Οργανώστε συναντήσεις ή εκδηλώσεις με δημοσιογράφους σχετικά με τα θέματα της εκστρατείας σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.