Освен комуникационния канал, който сте избрали, има няколко общи елементи, които са основни за успешната, оказваща влияние, комуникационна кампания. Тук ние разглеждаме част от тях. Някои са основополагащи, други са просто предложения, които може да следвате или не, в зависимост от спецификите на Вашия случай. Може да комбинирате различните елементи, но не е нужно да използвате всички тях!

Мигрантите като граждани
Разказване на истории
Мигрантите като протагонисти
Изкуство
Хумор

Мрежата и социалните медии
Мрежата и социалните медии вероятно ще заемат централно място в комуникационните Ви кампании. Тяхната отличителна черта е, че те са напълно демократични. Всеки може да създаде Facebook страница, Twitter акаунт или профил в Instagram и т.н., и да публикува съдържание безплатно. Въпреки това, за да се развие успешно една такава кампания и най-вече да се открои, се изискват много усилия.

Проверка на факти
Кодове на социалните медии

Традиционни медии
Въпреки че социалните медии предлагат възможността да се достига предимно до онази част от аудиторията, която ще подкрепя Вашите идеи, традиционните медии позволяват да се достигне до по-широка, по-разнообразна група от хора, благодарение на вече изградена аудитория на телевизията или радио каналите, които решите да ползвате.

Публично пространство
Местни канали

Обществени събития
Има огромно разнообразие от кампании, проведени чрез обществени събития и множество възможности да бъдат иновативни и успешни.

Овластяване на местни общности
Ролеви игри

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.