Нашето общество изживява следния парадокс. Ние живеем в ерата на „глобалната комуникация“, ние сме онлайн 24 часа в денонощието, ние сме достъпни по всяко време и на всяко място. Ние сме непрекъснато заливани с информация, новини, съобщения. И все пак, не цялата информация, която получаваме е точна и вярна. Тук се крие Парадоксът: Въпреки че живеем в епоха на глобална комуникация, става все по-трудно да общуваме „добре“.

Когато комуникацията идва от публичен административен орган, е особено важно да се съобразяват съответните факти, правила и разпоредби. Само по този начин комуникацията може да бъде наистина „ефективна“ и „ефикасна“. Само по този начин е възможно да се предадат послания, способни да развият обществен дух. И когато такъв чувствителен въпрос от съществено значение за общественото мнение като миграцията е засегнат – все по-необходимо е да се стартират комуникационни кампании не само на местно равнище, но и на национално и общностно. Това би помогнало на гражданите да „разберат“ по-добре, като бъдат подканени да погледнат отвъд стереотипите, които много често обсебват заглавията на новините във вестниците, свързани с миграция, приемане и интеграция.

Ето защо проект като „CLARINET“ е толкова важен в днешния свят. Насърчаването и подпомагането на кампаниите за обществена комуникация, които са насочени към многобройните и разнородни аспекти, свързани с миграцията, интеграцията, законите и правата на човека, означава възстановяване на надеждността и почтеността по тези въпроси, като в същото време те се защитават от политическата манипулация, която генерира социално напрежение и издига стени от враждебност. Добрата комуникация и отправянето на правилни послания към обществото, базирани на проверени факти, е единственият начин, по който можем да разрушим бариерите на недоверие и да изградим мостовете на солидарност и разбирателство.

Тото Мартело, кмет на Лампедуса и Линоса

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.