Η κοινωνία μας βιώνει ένα παράδοξο. Ζούμε στην εποχή της «παγκόσμιας επικοινωνίας», είμαστε σε απευθείας σύνδεση 24 ώρες την ημέρα και είμαστε προσβάσιμοι παντού και ανά πάσα στιγμή. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πληροφορίες, νέα και μηνύματα. Ωστόσο, δεν είναι όλες οι πληροφορίες που λαμβάνουμε ακριβείς και αληθείς. Εδώ είναι που βρίσκεται και το παράδοξο: αν και ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας επικοινωνίας, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο έχουμε «καλή» επικοινωνία.

Όταν η επικοινωνία προέρχεται από ένα δημόσιο διοικητικό όργανο, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τηρούνται τα σχετικά γεγονότα, οι κανόνες και οι κανονισμοί. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η επικοινωνία να είναι πραγματικά «αποτελεσματική» και «αποδοτική». Μόνο με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η μετάδοση μηνυμάτων ικανών να αναπτύξουν δημόσιο πνεύμα. Και όταν πρόκειται για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα, μείζονος σημασίας για την κοινή γνώμη, όπως αυτό των μεταναστών, καθίσταται όλο και περισσότερο απαραίτητο να ξεκινήσουν εκστρατείες επικοινωνίας όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τους πολίτες να «κατανοήσουν» καλύτερα την κατάσταση, καλώντας τους να κοιτάξουν πέρα ​​από την απλούστευση, που πολύ συχνά περιορίζει και στρεβλώνει τα βασικά νέα σχετικά με τη μετανάστευση, την υποδοχή και την ένταξη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ένα έργο όπως το CLARINET είναι τόσο σημαντικό στο σημερινό κόσμο. Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη δημόσιων επικοινωνιακών εκστρατειών που αντιμετωπίζουν τις πολυάριθμες και ποικίλες πτυχές που αφορούν τη μετανάστευση, την ένταξη, τους κανόνες και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποκαθιστούν την αξιοπιστία και την αξιοπρέπεια σε αυτά τα ζητήματα, προστατεύοντάς τα ταυτόχρονα από την πολιτική χειραγώγησης που δημιουργεί κοινωνικές εντάσεις και τοίχους εχθρότητας. Η καλή επικοινωνία και η δρομολόγηση μηνυμάτων της κοινής γνώμης με βάση τα πραγματικά γεγονότα είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να καταργήσουμε τα εμπόδια της δυσπιστίας και να οικοδομήσουμε γέφυρες αλληλεγγύης στη θέση τους.

Totò Martello, Δημάρχος της Lampedusa και της Linosa

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.