Кандидати

Вие сте национална, регионална или местна власт, която насърчава, или планира да насърчи, комуникационна кампания, фокусирана върху позитивният принос на мигрантите към общностите в ЕС? Кандидатствайте за наградата CLARINET сега! Прочетете внимателно правилата за наградите и въведете детайли за собствената си кампания. Наградите ще популяризират и повишат стойността на позитивните и успешни кампании, проведени от властите, или от тяхно име, и показващи как мигрантите в Европа допринасят за нашите общности.

Кандидатствайте за наградата CLARINET сега!

Категория: Уеб сайт и социални медииТрадиционни медииОбществени събития

Резюме на английски език (разкажете ни за кампанията си в 500 символа, вкл. паузите: цели, целеви групи, основни действия, резултати).

Прикачен файл (моля, качете САМО 1 файл в .zip и .rar - Max 10 MB - съдържащ: описание на кампанията от 2000 знака с цели, целеви групи, основни действия, качествени и количествени резултати + снимки, видео връзки, изображения с кратки надписи на английски език.

Партньорство© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.