Ролеви игри

Като част от процеса на повишаване на осведомеността, игрите (и по-специално ролевите такива) са привлекателни и поучителни за привличането на съмишленици и за генерирането на съпричастност. Те позволяват да поставите участниците по-лесно в обувките на мигрантите, принуждавайки ги да изпитат предизвикателствата и трудностите, пред които са изправени мигрантите в собствената си страна, по време на миграционния път или при пристигането си в Европа.

Структурирайте играта си

За да създадете ролева игра или игра за миграция, трябва да планирате с внимание всички стъпки и взаимодействия, за да я направите ангажираща и смислена. Можете да разглеждате методологии и идеи в серия от онлайн ресурси:

Свържете се с нас!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.