Vloge

Kot del procesa ozaveščanja so igre (in zlasti igre vlog) privlačni in poučni načini za vključevanje ljudi in ustvarjanje empatije. Omogočajo vam, da udeležence postavite v kožo priseljencev in jih prisilite, da izkusijo izzive in težave, s katerimi se srečujejo migranti v svoji državi, med migracijsko potjo in ob prihodu v Evropo.

Strukturirajte svojo igro

Če želite igro vlog ali igro zgraditi na selitvi, morate pozorno načrtovati vse korake in interakcije, da bo le-ta privlačna in smiselna.
Po metodologijah in idejah lahko brskate po vrsti spletnih virov:

odlomki, ki jih je pripravil UNHCR, vas vodijo skozi ustvarjanje igre o ozaveščanju o beguncih;
igra vlog pri nadzoru meje avtorja Amnesty International ponuja scenarij za igranje vlog na poti priseljevanja;
na poti: simulacijska dejavnost beguncev vsebuje podrobna navodila za razvoj in prilagoditev takih dejavnosti© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.