Kandidati

Sodelujte na CLARINET razpisu za nagrado!

Ali ste nacionalni ali lokalni organ, ki je spodbujal - ali spodbuja - ozaveščevalno kampanjo, ki poudarja prispevke migrantov k družbam v EU? Sodelujte na CLARINET razpisu za nagrado! Natančno preberite razpisna pravila in nam posredujte podrobnosti o vaši kampanji. Namen nagrade je promoviranje uspešne kampanje, ki so jih izvedli javni organi sami ali druge organizacije v njihovem imenu o pomembnosti migrantov za evropske družbe.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.