Reguli Candidati

Participa acum la Premiul CLARINET!

Sunteți o autoritate publica națională, regională sau locală care apromovat – sau promovează in prezent – o campanie de comunicare care să evidențieze contribuția pozitivă a migranților la societățile UE? Participa acum la Premiul CLARINET! Citiți cu atenție regulile concursului și introduceti detaliile campaniei.  Premiul va promova și va conferi valoare campaniilor de succes si cu impact desfășurate de către – sau în numele -autorităților publice, arătând modul în care migranții din Europa pot reprezenta un beneficiu pentru societățile noastre. © CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.