Παιχνίδια ρόλων

Στο πλαίσιο της διαδικασίας ευαισθητοποίησης, τα παιχνίδια (και ειδικά τα παιχνίδια ρόλων) είναι ελκυστικά. Αποτελούν διδακτικούς τρόπους εμπλοκής των ανθρώπων και δημιουργίας ενσυναίσθησης. Σας επιτρέπουν να καλέσετε τους συμμετέχοντες να μπουν στη θέση των μεταναστών, αναγκάζοντάς τους να περάσουν από τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη χώρα τους, κατά τη διάρκεια του μεταναστευτικού ταξιδιού και κατά την άφιξή τους στην Ευρώπη.

Δομή του παιχνιδιού σας

Για να δημιουργήσετε ένα παιχνίδι ρόλων ή ένα παιχνίδι για τη μετανάστευση, θα πρέπει να σχεδιάσετε με προσοχή όλα τα βήματα και τις αλληλεπιδράσεις, ώστε να είναι ελκυστικό και να έχει νόημα.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε μεθοδολογίες και ιδέες μέσα από διάφορες διαδικτυακές πηγές:

  • Μονοπάτια, από τα Ηνωμένα Έθνη, σας καθοδηγεί στη δημιουργία ενός παιχνιδιού ευαισθητοποίησης για τους πρόσφυγες
  • Παιχνίδι Ρόλων Έλεγχος Συνόρων από τη Διεθνή Αμνηστία παρέχει ένα σενάριο για ένα παιχνίδι ρόλων που αφορά την πορεία μετανάστευσης

Εν κινήσει: μια δραστηριότητα προσομοίωσης προσφύγων παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για την ανάπτυξη και προσαρμογή τέτοιων δραστηριοτήτων

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.