Művészet

A művészetnek kettős funkciója lehet. Egyrészt kiváló módszer a migránsok szabadidős tevékenységekbe történő bevonására, miközben a kampánynak egy erős alapot ad. Másrészt, a művészet az egyik leghatékonyabb módja a közönség érzelmeinek felébresztésére, amely elősegíti a migránsok és a befogadó társadalom közötti közös hang megtalálását.

Használjon mindenféle művészeti eszközt: a lehetőségek tárháza végtelen! Érdemes szakemberekkel együttműködnie, akik segítenek megtalálni az üzenet célba juttatásának innovatív módjait.

Ha vitathatatlan a művészet és a kultúra azon ereje, hogy hidat épít az újonnan érkezők és a helyiek között, akkor fontos a kezdetektől fogva felismerni a korlátait is, és kritikus és nyitott megközelítést alkalmazni. A RISE nevű szervezet egy cikkében 10 olyan dolgot nevezett meg, amelyet kifejezetten érdemes megfontolni, ha a művész – nem a menekültek és a menedékkérők közösségének tagja – és szeretne együttműködni a közösségükkel és figyelmezteti a művészt, hogy kétszer is gondolkodja meg, mielőtt a bevándorlókat csak „a következő művészeti projektje forrásként” tervezné felhasználni. Garantálni kell a kritikus megközelítést, figyelembe véve a hatalom egyensúlyhiányos megoszlását és a különböző pozíciók szerepét.

A CLARINET projekt szilárdan hisz abban az erőben, mellyel a művészet az embereket meg tudja szólítani. Ezért a projekt 8 megvalósítási területén 8 művészeti alkotó helyszínt hozunk létre, annak érdekében, hogy olyan innovatív, egyszeri művészeti alkotásokat készítsenek, melyeket a migráció pozitív történetmesélésének helyi nyilvános kommunikációs kampányaiban lehet alkalmazni. Ezt a tevékenységet a Jeunes Créateurs de l’Europe és a Méditerranée Biennálé (BJCEM, Európa és a Földközi-tenger fiatal alkotóinak és művészeinek biennáléja) fogja vezetni, amely 18 ország 52 tagjából áll, és kulturális intézményeket, valamint független szervezetek tömörít.

Használjon alulról építkező megközelítést

Ahhoz, hogy a művészet hatékony legyen, és a közösséget megerősítse, az érintett közösséget alulról induló, részvételen alapuló folyamatokon keresztül kell bevonnia.

Az Menekült Támogató Hálózat (Refugee Support Network) “Befogadás a művészet segítségével” (Inclusion Through Art) kiadványa egy gyakorlati útmutató konkrét eszközökkel és módszerekkel azoknak a szervezeteknek, melyek részvételi művészeti kezdeményezéseket kívánnak megvalósítani.

Használjon elemző és kritikus megközelítést

Fontos kritikusan elemezni és értékelni a migrációval foglalkozó művészet szerepét, elkerülve a túl lelkes és naiv megközelítést.

A Nemzetközi Kortárs Előadó Művészeti Hálózat (International Network for Contemporary performing Arts) „Menekültet a porondra” (Everybody wants a refugee on stage) című kiadványában bár elismeri a művészek különleges szerepét a bevándorlók befogadása szempontjából, mindeközben kritikusan mutat rá az átgondolandó kérdésekre és lépésekre, melyek az alábbiak:

– Gondoljon a „Miért”-re: Miért pont ez a projekt, és miért Ön koordinálja azt? Valóban szüksége van erre a projektre a közösségnek?
– Gondoljon a „Ki”-re: A menekülteknek / a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteknek részt kell venniük a döntéshozatali folyamatban.
– Gondoljon a „Mi”-re: koncentráljon a témák sokféleségére, ne csak a legkézenfekvőbb témákra, például a traumára vagy a migrációs útra.
– Mérje a hatását: az értékelés kritikus eleme a sikeres művészeti projektnek.
– Gondoljon a fenntarthatóságra és a hosszú távú stratégiára a kezdetektől: ennek különféle stratégiái között szerepel a sokrétű partnerségek kiépítése és a hálózatokba való bekapcsolódás.

Dolgozzon szakemberekkel

A művészeti projekteknél még fontosabb, hogy ne improvizáljunk, hanem olyan szakértőket vonjunk be, akik strukturált folyamatok segítségével biztosítják, hogy valóban innovatív módszereket találjunk üzenetünk átadására, népszerűsítésére.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.