Umetnost

Umetnost ima lahko dvojno funkcijo. Prvič, predstavlja odličen način vključevanja migrantov v pomembne dejavnosti, hkrati pa gradi osnovo vaše kampanje. Drugič, umetnost je eden najbolj vplivnih faktorjev za vzbujanje čustev občinstva, ki pomaga najti skupni jezik med migranti in družbo gostiteljico.

Če je moč umetnosti in kulture ustvarjati mostove med migranti in domačini nesporna, je prav tako pomembno, da že od začetka prepoznamo njene omejitve in sprejmemo kritičen in odprt pristop. Organizacija RISE je v prispevku navedla 10 stvari, ki jih morate upoštevati, če ste umetnik in želite delati z migranti in lokalno skupnostjo. V prispevku so opozorila umetnikom, naj dvakrat premislijo, preden jih poskušajo vključiti le kot „vir, ki se bo vključil v njihov naslednji umetniški projekt“: kritičen pristop, ki upošteva močna (ne)ravnovesja in položaje, mora biti zagotovljen.

Projekt CLARINET trdno verjame v moč, ki jo lahko umetnost doseže pri ljudeh. Zato bo na 8 ozemljih, vključenih v projekt, 8 umetniških rezidenc, da bi razvili inovativne, priložnostne umetniške materiale, ki jih bo mogoče uporabiti v lokalnih javnih komunikacijskih kampanjah pozitivnega pripovedovanja zgodb o migracijah. To dejavnost bo vodila mednarodna mreža Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM, Bienale mladih ustvarjalcev in umetnikov iz Evrope in Sredozemlja), sestavljena iz 52 članov iz 18 držav, ki združuje kulturne ustanove pa tudi neodvisne organizacije.

Uporabite pristop od spodaj navzgor

Da bi lahko bila umetnost lahko učinkovita, morajo ciljne skupine vključene v proces po principu od spodaj navzgor.

Publikacija Vključevanje z umetnostjo RSN (Refugee Support Network) vsebuje praktične smernice za organizacije, ki želijo izvajati participativne umetniške pobude, vključno z orodji in možnimi metodologijami za njihovo sprejetje.

Uporabite analitični in kritični pristop

Pomembno je kritično analizirati in oceniti vlogo umetnosti, ki se ukvarja z migracijami, potrebno se je izogibati preveč navdušenemu in naivnemu pristopu.

Publikacija Vsi hočejo begunca na odru, avtor IETM (Mednarodna mreža za sodobne uprizoritvene umetnosti) priznava posebno vlogo umetnikov pri vključevanju migrantov ter kritično obravnava tudi pomembna vprašanja in korake, ki jih je treba izvesti:

Razmislite o ˝zakaj˝. Zakaj ta projekt in zakaj ga kot organizacija izvajate? Ali ta projekt skupnost resnično potrebuje?
Razmislite o tem, ˝kdo˝. Begunci/razseljeni morajo biti del postopka odločanja.
Razmislite o vprašanju ˝kaj˝. Osredotočite se na raznolikost tem, ne samo na najbolj očitne teme, na primer travme ali migracijske poti.
Izmerite svoj vpliv. Vrednotenje je ključni element uspešnega umetniškega projekta.
Od začetka pomislite na trajnost in dolgoročnost. Različne strategije za to vključujejo oblikovanje raznolikih partnerstev in sodelovanje v mrežah.

Sodelujte s strokovnjaki

Pri umetniških projektih je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da ne improviziramo, ampak da vključimo strokovnjake, ki lahko razvijejo strukturirane procese in vam pomagajo najti resnično inovativne načine posredovanja svojega sporočila svetu.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.