Artă

Arta reprezintă o modalitate excelentă de promovare a unei campanii, având două funcții. În primul rând, reprezintă un mod excelent de implicare a migranților în cadrul activităților de divertisment, în timp ce construiești baza campaniei. În al doilea rând, prin artă reușești să stimulezi cel mai bine emoțiile publicului, ceea ce ajută la găsirea unui teren comun între migranți și societatea gazdă.

Dacă arta și cultura reprezintă puntea necontestată construită între noii-sosiți și localnici, este de asemenea important să recunoaștem încă de la început limitele sale și să ne asumăm o abordare critică și deschisă. Organizația RISE, într-un articol intitulat în mod explicit 10 lucruri pe care trebuie să la luați în considerare dacă sunteți artist – nu din comunitatea de refugiați și solicitanți de azil – care caută să lucreze cu comunitatea noastră, avertizează artiștii să se gândească de două ori înainte de a se implica doar cu scopul de a obține o “resursă pentru următorul lor proiect artistic”: trebuie garantată o abordare critică în care să fie garantată o poziționalitate și un echilibru de putere.

Proiectul CLARINET crede cu tărie în puterea pe care arta o are asupra omenilor. Acesta este motivul pentru care vor fi dezvoltate o serie de materiale artistice ad-hoc inovatoare în 8 reședințe artistice din cele 8 teritorii implicate, ce vor putea fi folosite în cadrul campaniilor de comunicare publică locală. Această activitate va fi condusă de rețeaua internațională Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée (BJCEM, Bienala tinerilor artiști creatori din Europa și Mediterană), rețea internațională compusă din 52 de membri din 18 țări ce reunește instituții culturale și organizații independente.

Folosiți o abordare de jos-în-sus

Pentru ca folosirea artei în cadrul campaniei de comunicare să fie una benefică și efectivă, trebuie să fie implicată în mod concret comunitatea de referință, printr-un proces participativ de jos-în-sus.

Publicația Incluziune prin Artă publicată de RSN (Rețeaua de ajutor pentru Refugiați) oferă orientări practice pentru organizațiile care încearcă să implementeze inițiative participative prin artă, inclusiv instrumente și posibile metodologii de adoptat.

Folosiți o abordare analitică și critică

Este important să analizăm și să evaluăm în mod critic rolul artei ce implică fenomenul migrației, evitând astfel o abordare excesiv de entuziastă și naivă.

Publicația Toată lumea vrea un refugiat pe scenă, publicată de IETM (Rețeaua Internațională pentru artele spectacolului contemporan), analizează în mod critic atât întrebările importante ce trebuiesc adresate, cât și pașii care trebuiesc urmați, ținând cont în același timp și de rolul special pe care îl au artiștii în procesul de incluziune al migranților, care pot fi rezumați astfel:

  • Gândiți-vă “De ce”: De ce acest proiect, și de ce organizația dvs să fie cea care îl coordonează? Chiar are nevoie comunitatea dvs de acest proiect?
  • Gândiți-vă la “Cine”: Refugiații/migranții trebuie să facă parte din procesul decizional.
  • Gândiți-vă la “Ce”: concentrați-vă asupra diversității subiectelor, nu doar asupra celor mai “evidente, cum sunt trauma, sau călătoria migrațională.
  • Măsurați impactul: evaluarea este un element critic în cadrul unui proiect artistic de succes.
  • Luați în calcul încă de la început abordarea pe termen lung și sustenabilitatea proiectului: strategiile întreprinse pentru această viziune includ diversitatea parteneriatelor și implicarea în diverse rețele.

Colaborați cu profesioniștii

Atunci când vreți să transmiteți un mesaj prin intermediul proiectelor de artă, este foarte important să nu improvizați și să implicați experți, care pot dezvolta procese structurale și vă pot ajuta să găsiți modalități cu adevărat inovatoare în transmiterea mesajului dvs către publicul larg.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.