Eszközök > Hogyan indítsunk kampányt? > Alapelvek > Történetmesélés

Történetmesélés

A sajtóközlemények jellemzően pusztán demográfiai jelenségként kezelik a migrációt: az országba érkező tengernyi ember, akiket gyakran a lakosok jólétét veszélyeztető fenyegetésként mutatnak be. Ezek a meteorológiai metaforák („ár”, „hullám”, „áradás”…) minden emberségességet nélkülöznek az egyébként valódi nőkből és férfiakból álló mozgásból, és „természetes folyamatokká redukálják, amelyeket ‘objektív’ gazdasági vagy demográfiai okok határoznak meg.” (Mezzadra 2006, 18. o.). A történetmesélés elsősorban azokról az emberekről nyújt közeli képet, akik a számok mögött rejtőznek. Nem váratlan, veszélyes idegenek tömegéről, hanem egyedülálló sorsokról, akik az életüket alapvetően megváltoztató utazáson mentek keresztül, menekültek a háborútól, az erőszaktól, a nehéz gazdasági körülményektől, vagy épp jobb jövőt terveznek maguk és családjuk számára, hogy ezáltal életük álma megvalósulhasson. Egy arc és egy történet bemutatása, az első kulcsfontosságú lépés az empátia felkeltéséhez a fogadó közösség körében.

A migráció tematizálása során, a történetmesélés azt is jelenti, hogy alternatívát vagy a domináns kommunikációval szembeni narratívákat alkotunk. Fontos tudni, hogy mi a különbség a két lehetséges stratégia között, hogy a kampány céljának jobban megfelelőt tudjuk kiválasztani. Federico Faloppa (2020, 199-201. o.) szerint a domináns kommunikációval szembeni narratíva általában rövid távú stratégia, és arra irányul, hogy közvetlenül reagáljon egy adott megnyilvánulásra, kiemelve annak következetlenségeit és megkérdőjelezze a legitimitását; az alternatív narratíva ezzel szemben nem egyszerűen szembeszáll a diskurzussal, hanem egy teljesen új képet ad a világról, alternatív lehetőséget biztosítva egy jelenség értelmezéséhez, mindezt hosszú távú változások bevezetése céljából teszi.

Lépésről lépésre haladjunk

Ha koherens és valóban hatékony narratívát szeretne alkotni, fontos, hogy kampányát lépésről lépésre tervezze, strukturálja.

Például, a “Migrációs narratívák újragondolva” eszköztár (Reframing Migration Narratives Toolkit) az alábbi folyamatot ajánlja:

  • lépés: Fókusz pontosítása és indítás (kampánystratégia összeállítása);
  • lépés: Elemek kidolgozása (benne üzenetek, történetek, vizuális eszközök, stb.);
  • lépés: Felkészülés a válaszokra és bevonásra (a kampány tesztelése és a csapat felkészítése);
  • lépés: Kampány futtatása;
  • lépés: Az elérés és eredmény értékelése.

A narratíva alkotáshoz és a kampányprezentáláshoz (pitching) érdemes megnézni a MobLab Kampánygyorsító eszköztárát (Campaign Accelerator resources). Az alábbi ellenőrzőlista pedig konkrét eszközöket mutat be a sikeres kampánytervezéshez

Figyeljünk a nyelvhasználatra

Amikor egy történetet elmesélünk, ügyelnünk kell arra, hogy diszkriminációmentes és befogadó nyelvet használjunk (lásd még: Migránsok mint főszereplők [link], elkerülve a sztereotip, megbélyegző vagy megosztó kifejezéseket és leírásokat.

Az ilyen típusú figyelemfelhívásnál az elfogultság és az esetleges megkülönböztetés jelenlétére átfogóan kell tekinteni, amint azt a Sokszínűség Stílus Útmutató (Diversity Style Guide) javasolja, mely egy az elfogultság csökkentését segítő átfogó írás, elvek és példák bemutatásával.

Fontos az is, hogy mindig használjunk gender szempontból is befogadó nyelvet, például a nőket is vonjuk be (például rendőr és rendőrnő), keressünk alternatívákat (például emberiség vagy rendőrség), amint azt több irányelv is összefoglalja, mint pl. az ENSZ nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó nyelvi irányelvei.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.