Priročniku > Kako voditi kampanjo > Splošna načela > Pripovedovanje zgodb

Pripovedovanje zgodb

Množični mediji običajno migracije obravnavajo kot izključno demografski pojav: množica ljudi, ki prihaja v državo, je pogosto prikazana kot grožnja blaginji prebivalstva.

Meteorološke metafore kot so ˝tokovi˝, ˝valovi˝, ˝poplave˝ odvzamejo vso humanost resničnim osebam. Migracije postavijo na nivo ˝naravnega procesa, ki ga samodejno določajo objektivni vzroki bodisi ekonomski bodisi demografski˝(Mezzadra 2006, str. 18).

Pripovedovanje zgodb omogoča, da te številke in podatki dobijo konkretne posameznike in njihove zgodbe. Ni toliko pomembna nevarna množica neznancev, temveč množica posameznih usod, ki so zaradi življenjskih okoliščin, bega pred vojno, nasiljem, težkimi gospodarskimi razmerami, prisiljeni iskati boljšo prihodnost zase in svoje družine. Podajanje človeškega obraza številkam in podatkom je prvi in ključni korak k spodbujanju empatije med skupnostjo v državah gostiteljicah.

Pri obravnavanju migracij pripovedovanje zgodb pomeni tudi gradnjo alternativ ali nasprotnih pripovedi prevladujočim. Pomembno je poznati razliko med tema dvema možnima strategijama, da izberemo tisto, ki je primernejša za dosego cilja kampanje. Po Federicu Faloppiju (2020, str. 199–201) ima pripovedovanje nasprotnih zgodb običajno kratkoročni okvir in je namenjeno neposrednemu odzivu na določen diskurz, poudarjanju njegovih nedoslednosti in delegitimizaciji; po drugi strani pa alternativna zgodba ne razdira zgolj diskurza, temveč gradi povsem novo predstavitev sveta, ki ponuja alternativne ključe za razlago pojava, s ciljem uvajanja dolgoročnih sprememb.

Korak za korakom proces

Če želite zgraditi skladno in resnično učinkovito pripoved, je pomembno, da svojo akcijo zasnujte v naslednjih korakih.
Na primer, Priročnik za pripovedovanje migracijskih zgodb predlaga naslednji postopek:

1. korak: določanje cilja (sestavljanje strategije kampanje);
2. korak: določitev bistvenih elementov (vključno s sporočili, zgodbami, vizualnimi elementi, itd.);
3. korak: priprava na kampanjo (testiranje kampanje in priprava ekipe);
4. korak: izvajanje kampanje;
5. korak: ocena dosega in učinka.

Oglejte si tudi na primer: MobLab Campaign Accelerator resources za pripravo zgodb in predstavitev vaše kampanje;

kontrolni seznam, ki ponuja konkretno orodje za uspešno načrtovanje kampanje.

Bodite pozorni na svoj jezik

Pri pripovedovanju zgodb se prepričajte, da uporabljate nediskriminatoren in vključujoč jezik (glej  Migrants as protagonists), pri čemer se izogibajte stereotipnim, stigmatizirajočim ali razdiralnim izrazom in opisom.

Prav tako moramo upoštevati vse stopnje pristranskosti in morebitne diskriminacije v presečnem pogledu, kot je opisano v Diversity Style Guide.

Pomembno je tudi, da vedno uporabljamo jezik, ki vključuje spol, na primer izogibanje uporabe samostalnikov (na primer človeštvo ali policisti), boljše so alternative, kot so (človečnost ali policist/policistka), kot so povzete v več smernicah, npr. Smernice ZN o vključevanju spolov.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.