A díj szabályai

Önkormányzatok migrációval és integrációval kapcsolatos kommunikációs kampányainak Európa díja

 

1. Háttér-információ

A helyi önkormányzatok migrációs és integrációs kampányairól szóló CLARINET Európai Díj az EU által finanszírozott “CLARINET – Helyi önkormányzatok integrációs kommunikációja  az európai városokban” projekt része (támogatási megállapodás száma 821562).

A CLARINET célja, hogy felhívja az uniós polgárok figyelmét a migrációs háttérrel rendelkező társaink az EU közösségre gyakorolt hatásaira.

A projekt célja:

 • Uniós szinten azonosítani és népszerűsíteni az önkormányzatok migrációról és integrációról szóló nyilvános kommunikációs jó gyakorlatait;
 • a határ menti önkormányzatokat képzéseken keresztül fejleszteni, hogy képesek legyenek sikeres és tényeken alapuló nyilvános kommunikációt folytatni a migrációról és az integrációról.

A projekt elemei:

 • Önkormányzatok migrációs és integrációs nyilvános kommunikációs kampányainak Európa Díja;
 • “Pozitív történetek” gyűjteményének összeállítása migrációról és integrációról helyi önkormányzatok részére;
 • 8 képzési program megvalósítása önkormányzatok részére, téma: hogyan kommunikáljunk migrációról és integrációról helyi szinten;
 • Összesen 8 művészeti kiállítás 8 megvalósulási helyszínen;
 • Összesen 8 migrációról szóló önkormányzati kommunikációs kampány tervezése és támogatása.

A CLARINET projektet Lampedusa és Linosa Önkormányzata vezeti nemzetközi partnerségi együttműködésében 7 másik határmenti területen lévő helyi önkormányzattal, 9 civil társadalmi szervezettel (CSO) 8 EU országból és 2 nemzetközi hálózattal. További információ: www.clarinetproject.eu

2. Mi a CLARINET Díj?

A CLARINET-díj a bevándorlást strukturális jelenségnek tekinti, amely szorosan kapcsolódik az észak és a dél közötti erőforrások és demográfiai körülményekből adódó eltérésekből. A migráció ellen nem érdemes harcolni, de magasztalni sem kell. Ehelyett az okokat és következményeket, valamint a kiinduló országok földrajzi és egyéb problémáit kell gondosan figyelembe venni, megérteni és kezelni.

A migráció olyan komplex jelenségeket eredményez, amelyeket a jelenkori változásokra nyitott megközelítéssel érthetünk csak meg. Ezen túlmenően a migráció elemzésének a származási és az érkezés országok alapos ismeretén kell alapulnia. Az elemzésnek multidiszciplináris megközelítést kell alkalmaznia, olyan területeken, mint az antropológia, a posztkoloniális tanulmányok, a gender tanulmányok, a történelem, a közgazdaságtan és a szociológia.

A migráció lehetőséget nyújt különböző kulturális és társadalmi háttérrel rendelkező emberek megismerésére. A különbségek mellett azonosságok is vannak, melyek megértése jogokon és kötelességeken alapuló harmonikus életforma alapjává válhatnak.

A CLARINET-díj célja az önkormányzatok által vagy azok megbízásából végzett sikeres, hatásos kampányok és kommunikációs tevékenységek előmozdítása és értéknövelése.

A CLARINET-díj támogatást biztosít azoknak a bizonyítékokon, tapasztalatokon alapuló kampányoknak, amelyek pontos tényeket és számadatokat használnak fel arra, hogy hangsúlyozzák a menekültek által nyújtott értékeket, amelyeket ők az európai társadalmak számára nyújthatnak.  Ezek lehetnek például az infografikákban vagy a tényfeltáró technikákban feldolgozott adatok, amelyek megkönnyítik a téves felfogások átalakítását. A díj azokat a sikertörténeteken alapuló kampányokat ismeri el, amelyek történeti bizonyítékokat alkalmaznak, és amelyek lehetőséget biztosítanak a harmadik országok állampolgárai (TCN) által elmesélt történetek megismerésére.

3. Jogosultság

A pályázat benyújtására jogosult a 28 hivatalos EU-tagállam valamelyikében működő nemzeti, regionális vagy helyi hatóság. A tagországok hivatalos listájának megtekintéséhez látogasson el a (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-0) oldalra. A pályázó hatóságnak rendelkeznie kell egy már végrehajtott vagy folyamatban lévő, a bevándorlás és az integráció témakörén alapuló kommunikációs kampánnyal.

Pályázatként elfogadhatóak olyan kampányok és kommunikációs tevékenységek is, amelyeket a helyi hatóság nevében, felkérésre külsős szervezet készített.

Mind a lezárt, megvalósított kampányok/tevékenységek, mind pedig folyamatban lévő tevékenységek jogosultak pályázni.

4. Díj kategóriák

A díjat három fő kategóriában lehet megpályázni:

 • Webes és szociális média: kommunikációs kampányok és tevékenységek, amelyeket elsősorban online csatornákon keresztül fejlesztettek ki, például weboldalak, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram stb.;
 • Hagyományos média: kommunikációs kampányok és tevékenységek, amelyeket elsősorban a televízió, a rádió, a nyomtatott sajtó és a kültéri reklám csatornáin folytatnak;
 • Nyilvános rendezvények: kommunikációs kampányok és kezdeményezések, amelyeket főként kiállítások, műhelyek, művészeti vagy sportesemények formájában fejlesztettek ki.

A pályázóknak ki kell választaniuk azt  kategóriát, amelyikben indulni szeretnének. Azok, akik több kommunikációs csatornát is alkalmaznak a kampányaik során, ki kell választaniuk azt az egyet, amelyet a leginkább alkalmazni kívánnak.

5. A Díj pályázati folyamata

A felhívás 2019. április 1-jén nyílik meg, a pályázatokat 2019. április 1-jétől 2019. július 31-e éjfélig lehet benyújtani.

A kérelem benyújtásához a pályázónak az alábbiakat kell elvégeznie:

 • Látogassa meg a clarinetproject.eu weboldalát;
 • Töltse le a “A díj szabályai” dokumentumot és olvassa el figyelmesen;
 • Nyissa meg a kezdőlapon a „Mutasd be a kampányodat” részt, és töltse ki az online űrlapot;
 • Töltsön fel egy egyedi fájlt. zip vagy. rar formátumban – Max 10 MB terjedelemben -, amely tartalmazza:
   1. A kampány angol nyelvű, 2000 karakteres leírását, részletezze a célokat, a célcsoportokat, a fő tevékenységeket, a minőségi és mennyiségi eredményeket;
   2. angol nyelvű rövid felirattal rendelkező fotókat;
   3. linkeket az interneten elérhető videókhoz, rövid angol nyelvű feliratokkal (ha van ilyen);
   4. képeket és/vagy fájlokat JPG, PNG, EPS, TIFF, PDF formátumban, rövid feliratokkal angolul.

Arra kérünk minden pályázót, hogy a lehető leghamarabb nyújtsák be pályázatukat. Minél hamarabb elérhető a pályázó kampánya az online felületen, annál nagyobb nyilvánosságot kap, így nagyobb lesz az esélye a díj elnyerésére.

A pályázók egynél több kategóriában is pályázhatnak, de egy kampány nem nyújtható be több kategóriában.

A díj odaítélésével a pályázók kijelentik, illetve tudomásul veszik, a benyújtott pályázat a jelölt saját eredeti munkája; hogy a kampány anyagai és tartalma nem sértik más személy szerzői jogát, védjegyét, erkölcsi jogait, adatvédelmi jogait vagy nyilvánosságát, vagy szellemi tulajdonjogát, és hogy harmadik félnek nincs joga, jogcíme, követelése vagy érdeke a kampányban.

A pályázatban való részvétel nem jár költséggel.

6. A díj időbeli ütemezése

2019. április 1. és július 31. között: a pályázatokat a www.clarinetproject.eu címen lehet benyújtani

2019. augusztus 16-ig: a 12 első körben kiválasztott pályázók kihirdetése

2019. szeptember 16-ig: a 3 nyertes bejelentése

2019 november végéig: díjátadó ünnepség az ECCAR éves közgyűlésén

FRISSÍTÉS: 
2019. szeptember 2.: a 12 első körben kiválasztott pályázók kihirdetése
2019. szeptember 30.: a 3 nyertes bejelentése
2019. november 23. – Díjátadó ünnepség az ECCAR Közgyűlésén, Barcelonában

7. Előválasztási eljárás és kiválasztás

 • Előválasztási eljárás

Az egyes kampányokra a CLARINET honlapján lehet online szavazni a Díj hivatalos zárásáig, ahogy ezt a Szabályok 5. és 6. pontjában bemutattuk. A legtöbb szavazattal rendelkező 12 pályázat (4 -4 jelölt a három kategóriában) kerül fel az első körös kiválasztási listára. 

FRISSÍTÉS: AZ ONLINE SZAVAZÁSI IDŐSZAK AUGUSZTUS 31-IG MEGHOSSZABBÍTVA.

 • Végső döntés, kiválasztás
 1. szeptemberében a partnerszervezetek és a migrációs téma kommunikációs szakértői által alakított bizottság választja ki a három kategória 1-1 győztesét.

A bizottság tagjai a következő kritériumok alapján választják ki a három legjobb kampányt:

 • Releváns és hiteles (nélkülözhetetlen);
 • A társadalom valamennyi csoportjára vonatkozó megközelítés (33%);
 • A harmadik világbeli állampolgárok történeteinek és szempontjainak megjelenítése (33%);
 • Eredetiség és innovatív megközelítés (33%).

A döntés végleges és kötelező érvényű.

A Díj eredményeiről a bizottság e-mailben tájékoztatja az összes jelöltet, és közzéteszi az interneten a www.clarinetproject.eu honlapon a megjelölt időpontig a jelen szabályzat 5. fejezete alapján.

A bizottság fenntartja magának a jogot, hogy ellenőrizze a pályázók személyazonosságának legitimitását és eredetiségét, és kizárjon minden olyan résztvevőt, aki olyan pályázatot nyújt be, amely nem felel meg ezeknek a hivatalos szabályoknak.

8. A díj

A három győztes kampányt vagy kezdeményezést az ECCAR (Európai Rasszizmus Elleni Együttműködés) Éves Közgyűlésén fogják személyesen díjazni, amely még 2019. novembere előtt kerül megrendezésre (https://www.eccar.info/en). Az ECCAR egy olyan kezdeményezés, amelyet az UNESCO 2004-ben indított el, hogy megalakítsa a tapasztalatok megosztása iránt érdeklődő városok hálózatát, és hogy javítson a rasszizmus, a megkülönböztetés és az idegengyűlölet elleni küzdelem politikáján. Az ECCAR nemzetközi hálózata 23 országban 134 tagot számlál: Egyesült Királyság, Törökország, Németország, Görögország, Franciaország, Spanyolország, Moldova, Svájc, Olaszország, Macedónia, Oroszország, Írország, Luxemburg, Ausztria, Finnország, Svédország, Ciprus, Norvégia, Lettország, Hollandia, Bosznia és Hercegovina, Magyarország.

A nyerteseknek lehetőségük lesz arra, hogy bemutassák kampányukat az ECCAR tagjai előtt, és így jelentős lehetőséget kapjanak kampányuk láthatóságának növelésére és a hálózatépítésre, kapcsolatok teremtésére.

A projekt a győztes pályázó egy képviselője számára fedezi az utazási és a szállás költségeket.

9. Engedély

A pályázat benyújtásával a pályázók felhatalmazzák a CLARINET projekt képviselőit a pályázati anyag reprodukálására, terjesztésére vagy megjelenítésére, valamint a pályázatokhoz kapcsolódó származékos munkák elvégzésére (a szerző megjelőlésével együtt), a Díj promóciójával vagy annak részeként, valamit a projekthez kapcsolódó média vagy egyéb nyilvános események alkalmával történő felhasználására további kompenzáció nélkül.

10. További információ

További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Marta Meloni
award@clarinetproject.eu
Tel.: +39 051 840 166© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.