Regulile Concursului

Premiul European pentru campaniile de comunicare publică privind migrația și integrarea  ale autorităților locale

 

1. Context

Premiul European CLARINET pentru campaniile de comunicare publică privind migrația și integrarea desfășurate de către autoritățile locale face parte din proiectul  CLARINET-Communication of Local Authorities for Integration in European Towns [Comunicarea autorităților locale pentru integrare în orașele europene] co-finanțat de UE, contract nr. 821562. 

CLARINET își propune să sensibilizeze cetățenii UE cu privire la contribuția pe care migranții o aduc societăților gazdă.

Proiectul are în vedere următoarele:

1) să identifice și să promoveze bunele practici ale autorităților locale în derularea de  campanii de comunicare publică privind migrația și integrarea la nivelul UE; 
2) să capaciteze autoritățile locale de la graniță prin sprijin specific și formare profesională să implementeze campanii de comunicare publică  privind migrația și integrarea pornind de la realitați și  fapte 

 Proiectul urmează să:

 • Elaboreze”Premiului European pentru campaniile de comunicare publică ale autorităților locale privind migrația și integrarea”;
 • Dezvolte un “Positive Storytelling Kit privindmigrația și integrarea” pentru autoritățile locale; 
 • Implemeteze8 programe de formare pentru autoritățile locale privind abordarea temelor de  migrație și integrare în teritoriile lor locale; 
 • Promoveze 8reședințe pentru artiști în teritoriile implicate;
 • Dezvolte și să promoveze 8 campanii de comunicare privind migrația desfășurate deautoritățile locale implicate.

Liderul proiectului CLARINET este Municipalitatea Lampedusa și Linosa, carecolaborează cu un parteneriat multi-actori compus din alte 7  autorități locale situate în zonele de frontieră, un număr de 9 organizații ale societății civile din 8 state UE și 2 rețele internaționale. 
Pentru a afla mai multe: www.clarinetproject.eu

2. Desprece este Premiul CLARINET? 

Premiul CLARINET consideră migrația drept un fenomen structural, fiind strict legată de discrepanțele de resurse și de condițiile demografice dintre Nord și Sud.  Migrația nu ar trebui să fie nici combătută, nici glorificată. În schimb, trebuie observata, înțeleasa și gestionata prin analizarea atentă a cauzelor și a consecințelor sale, respectiv  a zonelor geografice origine, de tranziție și de destinație. 

Migrația dă naștere unor fenomene complexe care pot fi înțelese printr-o abordare deschisă schimbărilor contemporane care au loc. În plus, o analiză a migrației trebuie să se bazeze pe o cunoaștere aprofundată a țărilor de origine și de destinație. De asemenea, ar trebui să se adopte o abordare multidisciplinară, implicând domenii precum studii culturale (în special antropologie, studii postcoloniale, studii de gen), istorie, economie și sociologie. 

Migrația este o oportunitate de a întâlni oameni din diferite medii culturale și sociale. În afară de diferențe, împărtășim lucruri în comun. Aceste puncte de înțelegere reciprocă pot deveni fundamentul pentru o conviețuire armonioasă bazată atât pe drepturi, cât și pe îndatoriri. 

Premiul CLARINET ăși propune să promoveze și să confere valoare campaniilor de succes și cu impact și activităților de comunicare derulate direct de către autoritățile locale sau în numele acestora, care au scos în evidență modul în care Europa și societățile statelor membre pot beneficia de contribuția a migrației.

Premiul CLARINET conferă plus-valoare campaniilor publice de comunicare bazate pe dovezi care utilizează fapte exacte și cifre pentru a evidenția contribuția pozitivă și structurală pe care migranții o aduc  societăților europene. Acestea pot prezenta, de exemplu, date elaborate în infograficesau tehnici de verificare a faptelor care facilitează demontarea percepțiilor greșite. De asemenea, Premiul recunoaște campanii de comunicare publică de succes care fac uz de dovezi factualeși care dau glas resortisanților țărilor terțe (RTT), în special prin împărtășirea mărturiilor lor. 

3. Eligibilitatea

Candidații eligibili trebuie să fie o autoritate publică  națională, regională sau locală, cu sediul într-unul dintre cele 28 de state membre ale UE. Pentru a vedea lista oficială a țărilor membre acceseaza (https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-0).  Autoritatea publică trebuie să fi implementat sau să fie în proces de implementare a campaniilor de comunicare vizând aspecte legate de migrație și integrarea migranților în UE.

De asemenea, vor fi acceptate campaniile și activitățile de comunicare publică derulate de organizații externe în numele unei autorități locale.

Atât campaniile/activitățile de comunicare finalizate, cât și cele care sunt încă în implementare sunt eligibile pentru a aplica pentru prezentul Premiu.

4. Categoriile de atribuire

Premiul are trei categorii principale:

 • Webși social media: campanii de comunicare și activități de comunicare publică derulate  în principal pe canale online, cum ar fi site-uri web, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram; 
 • Mass-media traditionale:campanii de comunicare și activități de comunicare derulate în principal pe canalele:  televiziune, radio, presa tipărită, și prin publicitate în aer liber; 
 • Evenimentepublice: campanii de comunicare și inițiative dezvoltate în principal prin expoziții, ateliere de lucru, manifestări artistice sau  

Candidații trebuie să aleagă doar o singură categorie atunci când aplică pentru Premiul

CLARINET. Campaniile de comunicare publică transversale-care folosesc canale diferite-trebuie să aleagă o singură categorie la care să trimită aplicația. 

 

5. Procedura de Aplicare pentru Premiu

Deschiderea compeției va avea loc pe 1 aprilie 2019. Aplicațiile pot fi depuse de la 1 aprilie 2019 până la 31 iulie 2019 (la miezul noptii). 

Pentru a transmite o aplicație, candidatul interesat trebuie: 

 • Să acceseze website-ul clarinetproject.eu;
 • Să descarcedocumentul „Regulile competiției” și să-l citească cu atenție; 
 • Să ajungă  lasecțiunea „Povestește-ne despre Campanie” din pagina de pornire și să completeze formularul online; 
 • Să anexeze un document, fisierunic format .zip sau .rar-maxim 10 MB-care va conține:
  1. odescriere succintă a campaniei  in limba engleză, de 000 de caractere  care va detalia scopul și obiectivele campaniei, publicul țintă, activitățile principale, rezultatele calitative și cantitative;
  2. fotografiicu explicații scurte în limba engleză;
  3. link-uri ale clipurilor video disponibile pe web cu scurte explicatii  în limba engleză (dacă sunt disponibile);
  4. imaginiși/sau fișiere în JPG, PNG, EPS, TIFF, PDF cu scurte explicații în limba engleză.

Încurajăm cu putere toți candidații să-și depună aplicațiile  de îndată ce este posibil. Cu cat mai repede campaniile sunt online, cu atât mai mare și nivelul lor de expunere publică și astfel, cu atât mai mari sunt șansele lor de a câștiga Premiul. 

Fiecare candidat poate depune mai multe aplicații. Aceeași campanie de comunicare publică nu poate fi transmisă pentru mai mult de o categorie a Premiului. 

Prin transmiterea aplicației pentru Premiu, candidații recunosc că aplicația pe care au depus-o reprezintă propria lor lucrare originală, iar materialele campaniei și conținutul său nu încalcă drepturile de autor, mărci comerciale, drepturi morale, drepturile de confidențialitate/publicitate sau intelectuale, drepturile de proprietate ale oricărei alte persoane sau entități și că nici o altă parte nu are drepturi legate de titlu, revendicative sau alte interese în cadrul campaniei de comunicare 

Nu există nici un cost asociat  participării la prezenta competiție. 

6. Ordinea cronologica

1 aprilie – 31 iulie 2019- Pot fi depuse Aplicațiile la www.clarinetproject.eu

În 16 august 2019 – Anunțarea celor 12 candidați pe lista scurtă 

În 16 septembrie 2019-Anunțul celor 3 câștigători

În noiembrie 2019- Ceremonia la Adunarea Generală ECCAR 

STIRE:
În 2 septembrie 2019 – Anunțarea celor 12 candidați pe lista scurtă
În 30 septembrie 2019-Anunțul celor 3 câștigători
23 noiembrie 2019 – Festivitate de premiere la Adunarea Generală ECCAR din Barcelona

 

7. Procedurade pre-selecție și selecție

Procedura de preselectie

Procesul de votare pentru fiecare campanie candidată se realizează online pe site-ul CLARINET până la închiderea oficială a competiției , exprimată în art. 5 și 6 din prezentul Regulament. Cei 12 candidați (4 candidați pentru fiecare categorie) cu cele mai multe voturi vor fi prezente pe lista scurtă pentru selecția finală a Consiliului. 

OBVESTILO: SPLETNO GLASOVANJE JE PODALJŠANO DO 31. AVGUSTA.

Selecțiafinală a Consiliului

În septembrie 2019, un panel format din organizații partenere și experți din domeniile migrației și comunicării publice vor selecta cel mai bun candidat pentru fiecare categorie, acordându-se Un număr total de 3 premii (1 campanie câștigătoare pentru fiecare categorie). 

Pentru selecția finală a Consiliului, membrii Consiliului vor selecta cele mai bunetrei campanii de comunicare utilizând următoarele criterii: 
* Pertinența și autenticitatea (esențială); 
* Abordarea incluzivă a tuturor membrilor societății (33%); 
* Includerea vocii și mărturiilor RTT (33%); 
* Originalitate și abordare inovatoare (33%). 

Deciziile Consiliului sunt definitive și obligatorii. 

Rezultatele competiției vor fi comunicate prin e-mail tuturor candidaților și vor fipublicate online pe site-ul www.clarinetproject.eu până la data indicată în art. 5 din prezentul Regulament. 

Comitetul de atribuire își rezervă dreptul de a verifica legitimitatea și originalitatea oricărei înscrieri în competiție și a identității oricărui participant și de a descalifica orice participant care depune o aplicație care nu este conformă cu aceste reguli oficiale.

8. Premiul

Premiul va fi acordat celor trei campanii de comunicare sau inițiative câștigătoare  în timpul Adunării Generale a ECCAR (European Coalition of Cities against Racism) [Coaliția Orașelor Împotriva Rasismului], care va avea loc înainte de noiembrie 2019  (https://www.eccar.info/en). ECCAR este o inițiativă lansată de UNESCO în 2004 pentru a dezvolta o rețea de orașe interesate de  împărtășirea experiențelor pentru a-și îmbunătăți politicilede combatere a rasismului, discriminării și xenofobiei. ECCAR este o rețea internațională de orașe care numără 134 de membri din 23 dețări: Marea Britanie, Turcia, Germania, Grecia, Franța, Spania, Moldova, Elveția,Italia, Macedonia, Rusia, Irlanda, Luxemburg, Austria, Finlanda, Suedia, Cipru, Norvegia, Letonia, Olanda, Bosnia și Herțegovina, Ungaria.

Câștigătorii vor avea oportunitatea de a-și prezenta campania în fața membrilorECCAR, câștigând astfel o oportunitate importantă de a își consolida vizibilitatea campaniei lor și de a stabili noi contacte. 

Proiectul va acoperi costurile zborurilor și cazarea pentru un reprezentant al fiecărui câștigător.

9. Reguli privind autorizarea și permisiunea

Prin depunerea unei aplicații în cadrul competiției, fiecare candidat autorizează proiectul CLARINET de a reproduce, distribui sau afișa  aplicația depusă și pentru a folosi informațiile în subiecte derivate utilizând informațiile din aplicație (cu respectarea și citarea sursei și autorului)pentru promovarea Premiului CLARINET, sau ca parte a oricăror evenimente media sau publice legate de proiect, fără alte compensații adiționale.

10. Informatii suplimentare

Pentru mai multe informatii va rugam sa contactati: 
Marta Meloni
award@clarinetproject.eu
Tel.: +39 051 840 166© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.