Κανόνες του Βραβείου

Ευρωπαϊκό Βραβείο για δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας των τοπικών αρχών για τη μετανάστευση και την ένταξη

 

1. Γενικές πληροφορίες

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο για δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας των τοπικών αρχών για τη μετανάστευση και την ένταξη πραγματοποιείται στα πλαίσια του έργου CLARINET – Communication of Local Authorities for Integration in European Towns, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και έχει Αριθμός της Σύμβασης Επιδότησης 821562.

Το έργο CLARINET στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους Ευρωπαίους πολίτες στο να δουν τη συμβολή των μεταναστών στην κοινωνία. Το έργο σκοπεύει να:

1) Εντοπίσει και να προωθήσει τις ορθές πρακτικές των τοπικών αρχών όσον αφορά τις δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας για τη μετανάστευση και την ένταξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

2) Ενδυναμώσει τους τοπικούς φορείς ώστε να εφαρμόζουν επιτυχημένες τεκμηριωμένες δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη μέσω της κατάρτισης και της υποστήριξης στο χώρο εργασίας.  

Το έργο θα:

 • Αναπτύξει το “Ευρωπαϊκό Βραβείο για δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας των τοπικών αρχών για τη μετανάστευση και την ένταξη”.
 • Παράξει το «Θετικό Εγχειρίδιο Αφήγησης για τη Μετανάστευση και την Ένταξη για τις Τοπικές Αρχές».
 • Εφαρμόσει οκτώ εκπαιδευτικά προγράμματα για τις Τοπικές Αρχές σχετικά με το πώς να επικοινωνούν τη μετανάστευση και την ένταξη στις τοπικές περιοχές.
 • Αναπτύξει οκτώ καλλιτεχνικές εστίες στις περιοχές που εμπλέκονται.
 • Σχεδιάσει και προωθήσει οκτώ εκστρατείες επικοινωνίας σχετικά με τη μετανάστευση, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές.

Το έργο CLARINET συντονίζεται από το Δήμο Lampedusa και Linosa στην Ιταλία, ο οποίος συνεργάζεται με μια ευρείας κλίμακας κοινοπραξία, που αποτελείται από εφτά άλλες Τοπικές Αρχές που βρίσκονται κοντά σε περιοχές με σύνορα, εννέα Οργανισμούς της Κοινωνίας των Πολιτών που εδρεύουν σε οκτώ χώρες, και δύο διεθνή δίκτυα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: www.clarinetproject.eu

2. Τι είναι το βραβείο CLARINET?

Το βραβείο CLARINET θεωρεί τη μετανάστευση ως διαρθρωτικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται στενά με τις διαφορές των πόρων και των δημογραφικών συνθηκών μεταξύ του Βορρά και του Νότου. Η μετανάστευση δεν πρέπει ούτε να αγωνιστεί ούτε να δοξαστεί. Αντ’ αυτού, πρέπει να παρατηρείται, να κατανοείται και να διαχειρίζεται με προσεκτική εξέταση των αιτιών και των συνεπειών της, καθώς και των γεωγραφικών τόπων προέλευσης, μετάβασης και άφιξης.  

Η μετανάστευση δημιουργεί πολύπλοκα φαινόμενα που μπορούν να κατανοηθούν μέσω μιας προσέγγισης που είναι ανοικτή στις σύγχρονες αλλαγές στην εργασία. Επιπλέον, όταν αναλύουμε τη μετανάστευση, πρέπει να βασιζόμαστε σε μια βαθιά γνώση των χωρών προέλευσης και άφιξης. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια πολυεπιστημονική προσέγγιση, η οποία θα περιλαμβάνει τομείς όπως οι πολιτιστικές σπουδές (ειδικότερα η ανθρωπολογία, οι μεταπολεμικές σπουδές, οι σπουδές φύλου), η ιστορία, η οικονομία και η κοινωνιολογία.

Η μετανάστευση είναι μια ευκαιρία να συναντήσουμε ανθρώπους από διαφορετικό πολιτισμικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Εκτός από τις διαφορές μας, έχουμε και κοινά χαρακτηριστικά. Αυτά τα σημεία αλληλοκατανόησης μπορούν να αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο για έναν αρμονικό τρόπο διαβίωσης που βασίζεται τόσο στα δικαιώματα όσο και στα καθήκοντα.

Το Βραβείο CLARINET σκοπεύει να προωθήσει και να δώσει αξία σε επιτυχημένες και αποτελεσματικές δημόσιες εκστρατείες επικοινωνίας που διεξάγονται από ή για λογαριασμό των τοπικών αρχών και οι οποίες δείχνουν πώς η μετανάστευση στην Ευρώπη μπορεί να ωφελήσει τις κοινωνίες μας.

Το βραβείο CLARINET θα δώσει αξία σε τεκμηριωμένες εκστρατείες που χρησιμοποιούν ακριβή αριθμητικά στοιχεία για να τονίσουν και διαρθρωτική συμβολή των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Μπορούν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δεδομένα που έχουν αναπτυχθεί σε εικόνα (infographic) ή τεχνικές ελέγχου γεγονότων (fact-checking techniques), που διευκολύνουν την απομυθοποίηση των λανθασμένων αντιλήψεων και στερεοτύπων. Το βραβείο αναγνωρίζει επίσης επιτυχημένες εκστρατείες αφήγησης που χρησιμοποιούν ανεπίσημες αποδείξεις και δίνουν φωνή στους υπηκόους τρίτων χωρών, ιδίως μέσω των μαρτυριών τους.

3. Επιλεξιμότητα

Οι επιλέξιμοι υποψήφιοι πρέπει να είναι μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή που εδρεύει σε ένα από τα 28 επίσημα κράτη μέλη της ΕΕ. Για να δείτε τον επίσημο κατάλογο των χωρών μελών, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#tab-0-0. Η Αρχή πρέπει να έχει εφαρμόσει στο παρελθόν ή να εφαρμόζει τη δεδομένη στιγμή εκστρατείες επικοινωνίας με βάση τα θέματα της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών στην ΕΕ.

Οι εκστρατείες και οι δραστηριότητες επικοινωνίας που πραγματοποιούνται από εξωτερικούς οργανισμούς εκπροσωπώντας μια τοπική αρχή θα γίνονται επίσης αποδεκτές.

4. Κατηγορίες Βραβείου

Το Βραβείο έχει τρεις βασικές κατηγορίες:

 • Διαδίκτυο και μέσα κοινωνικής δικτύωσης: εκστρατείες και δράσεις επικοινωνίας που θα αναπτυχθούν κυρίως ηλεκτρονικά, όπως ιστοσελίδες, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram κλπ.
 • Παραδοσιακά Μέσα: εκστρατείες επικοινωνίας και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν κυρίως στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σε έντυπες εφημερίδες και μέσω εξωτερικής διαφήμισης.
 • Δημόσιες εκδηλώσεις: εκστρατείες επικοινωνίας και πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν κυρίως μέσω εκθέσεων, εργαστηρίων, καλλιτεχνικών ή αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι υποψήφιοι πρέπει να επιλέξουν μία μόνο κατηγορία κατά την υποβολή αίτησης για το βραβείο. Οι εκστρατείες που εντάσσονται σε περισσότερο από μία κατηγορία πρέπει να επιλέξουν μια κατηγορία στην οποία θα προτιμούσαν να λάβουν μέρος.

5. Διαδικασία αίτησης

Η υποβολή αιτήσεων για το βραβείο ξεκινά την 1η Απριλίου 2019. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από την 1η Απριλίου 2019 μέχρι την 31η Ιουλίου 2019 (μεσάνυχτα).

Για να υποβάλει αίτηση, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α πρέπει:

 • Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του έργου www.clarinetproject.eu
 • Να κατεβάσει το έγγραφο “Κανόνες του Βραβείου” και να το διαβάσει προσεκτικά
 • Να επιλέξει “Πες μας για την εκστρατεία σου” στην αρχική σελίδα και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση
 • Να ανεβάσει ένα ΜΟΝΑΔΙΚΟ επισυναπτόμενο αρχείο σε μορφή .zip ή .rar – Μέγιστο μέγεθος αρχείου 10 MB – που να περιέχει:
  1. Μια περιγραφή της εκστρατείας που να αναφέρει τους στόχους της, την ομάδα στόχου, τις κύριες δράσεις, και ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα. Η περιγραφή δεν πρέπει να ξεπερνά τους 2,000 χαρακτήρες και το κείμενο πρέπει να είναι γραμμένο στα Αγγλικά.
  2. Φωτογραφίες με σύντομες λεζάντες, στα Αγγλικά.
  3. Ηλεκτρονικούς συνδέσμους σε σχετικά βίντεο που μπορεί να είναι διαθέσιμα, με σύντομες λεζάντες στα Αγγλικά (εάν ισχύει)
  4. Φωτογραφίες ή/και άλλα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG, EPS, TIFF, PDF με σύντομες λεζάντες στα Αγγλικά.

Ενθαρρύνουμε θερμά όλους τους υποψηφίους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα οι εκστρατείες βρίσκονται στο διαδίκτυο, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεσής τους στο κοινό και επομένως είναι υψηλότερες οι πιθανότητες να κερδίσουν ψήφους.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση με περισσότερες από μία καταχωρήσεις. Η ίδια εκστρατεία δεν μπορεί να υποβληθεί σε περισσότερες από μία κατηγορίες.

Με την εγγραφή στο βραβείο, οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι η αίτηση που έχουν υποβάλει είναι δική τους πρωτότυπη εργασία, ότι τα υλικά και το περιεχόμενο της εκστρατείας δεν παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα, τα ηθικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου / διαφήμισης ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας και ότι κανένα άλλο μέρος δεν έχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, αξίωση ή συμφέρον στην εκστρατεία.

Οι υποψήφιοι δεν επωμίζονται κανένα κόστος για την εγγραφή τους στο Βραβείο.

6. A díj időbeli ütemezése

1η Απριλίου – 31 Ιουλίου 2019: Οι αιτήσεις μπορούν να καταχωρούνται στο σύστημα στην ιστοσελίδα του έργου: www.clarinetproject.eu

Μέχρι την 16η Αυγούστου 2019: Ανακοίνωση των 12 προεπιλεγμένων υποψηφίων

Μέχρι την 16η Σεπτεμβρίου 2019: Ανακοίνωση των 3 νικητών

Μέχρι το Νοέμβριο 2019: Τελετή νίκης στη Γενική Συνέλευση ECCAR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Μέχρι την 2η Σεπτεμβρίου 2019: Ανακοίνωση των 12 προεπιλεγμένων υποψηφίων
Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019: Ανακοίνωση των 3 νικητών
23 Νοεμβρίου 2019 – Τελετή απονομής βραβείων στη Γενική Συνέλευση ECCAR στη Βαρκελώνη

7. Διαδικασία προεπιλογής και επιλογή

Διαδικασία προεπιλογής

Οι ψήφοι για κάθε υποψήφια καμπάνια μπορούν να γίνουν διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του έργου CLARINET μέχρι το επίσημο κλείσιμο του βραβείου όπως υποδεικνύεται στα μέρη 5 και 6 των παρόντων κανόνων. Οι 12 υποψηφιότητες (4 υποψηφιότητες για κάθε κατηγορία) με τις περισσότερες ψήφους θα προεπιλεχθούν για την τελική επιλογή του συμβουλίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.

Τελική Επιλογή του Συμβουλίου

Τον Σεπτέμβριο του 2019, μια ομάδα συνεργαζόμενων οργανισμών και εμπειρογνωμόνων για τη μετανάστευση και τη δημόσια επικοινωνία θα επιλέξει τον καλύτερο υποψήφιο από κάθε κατηγορία, προσφέροντας συνολικά 3 βραβεία (1 νικήτρια εκστρατεία για κάθε κατηγορία).

Για την τελική επιλογή του συμβουλίου, τα μέλη του θα επιλέξουν τις 3 καλύτερες εκστρατείες με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:
* Καταλληλότητα και αυθεντικότητα (απαραίτητο)
* Προσέγγιση που να προωθεί την ένταξη όλων των μελών της κοινωνίας (33%)
* Μαρτυρίες Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) (33%)
* Αυθεντικότητα και καινοτόμα προσέγγιση (33%).

Οι αποφάσεις του συμβουλίου είναι τελικές και δεσμευτικές.

Τα αποτελέσματα του Βραβείου θα δημοσιοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους υποψηφίους και θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.clarinetproject.eu έως την ημερομηνία που αναφέρεται στο μέρος 5 των παρόντων κανόνων.

Η Επιτροπή του Βραβείου διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει τη νομιμότητα και την πρωτοτυπία οποιασδήποτε συμμετοχής και την ταυτότητα του κάθε συμμετέχοντα και να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα που υποβάλλει μια καταχώρηση που δεν είναι σύμφωνη με τους εν λόγω επίσημους κανόνες.

8. Βραβείο

Οι τρεις εκστρατείες ή πρωτοβουλίες που θα κερδίσουν θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) που θα πραγματοποιηθεί πριν από τον Νοέμβριο του 2019 (https://www.eccar.info/en). Το ECCAR είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την UNESCO το 2004 για την εκπόνηση ενός δικτύου πόλεων που ενδιαφέρονται να ανταλλάξουν εμπειρίες προκειμένου να βελτιώσουν τις πολιτικές τους για την καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων και της ξενοφοβίας. Το ECCAR είναι ένα διεθνές δίκτυο με συνολικά 134 μέλη σε 23 χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία, Μολδαβία, Ελβετία, Ιταλία, Μακεδονία, Ρωσία, Νορβηγία, Λετονία, Ολλανδία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ουγγαρία.

Οι νικητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την εκστρατεία τους μπροστά στα μέλη του ECCAR, έχοντας έτσι την ευκαιρία να ενισχύσουν την προβολή της εκστρατείας τους και να δικτυωθούν.

Το έργο CLARINET θα καλύψει το κόστος πτήσεων και της διαμονής ενός αντιπροσώπου από κάθε νικητή.

9. Απαιτήσεις άδειας

Υποβάλλοντας αίτηση για το βραβείο, κάθε υποψήφιος εξουσιοδοτεί το έργο CLARINET να αναπαράγει, να διανείμει ή να προβάλει την καταχώρηση και να δημιουργήσει παράγωγα έργα σχετικά με την εγγραφή (μαζί με τη διαπίστευση συγγραφέων) σε σχέση με την προώθηση του Βραβείου ή ως μέρος οποιωνδήποτε μέσων ή δημόσιων εκδηλώσεων που σχετίζονται με το έργο, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

10. Περισσότερες πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το πιο κάτω άτομο:
Marta Meloni
award@clarinetproject.eu
Τηλ. +39 051 840 166

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.