Кандидати

Кандидатствайте за наградата CLARINET сега!

Вие сте национална, регионална или местна власт, която насърчава, или планира да насърчи, комуникационна кампания, фокусирана върху позитивният принос на мигрантите към общностите в ЕС? Кандидатствайте за наградата CLARINET сега! Прочетете внимателно правилата за наградите и въведете детайли за собствената си кампания. Наградите ще популяризират и повишат стойността на позитивните и успешни кампании, проведени от властите, или от тяхно име, и показващи как мигрантите в Европа допринасят за нашите общности.© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.