Υποψηφίους

Δηλώστε συμμετοχή στο βραβείο CLARINET τώρα!

Είστε εθνική, περιφερειακή ή τοπική αρχή που προώθησε - ή προωθεί - μια εκστρατεία επικοινωνίας που υπογραμμίζει τη συμβολή των μεταναστών στις κοινωνίες της ΕΕ; Δηλώστε συμμετοχή στο βραβείο CLARINET τώρα! Διαβάστε προσεκτικά τους κανόνες του βραβείου και προσθέστε τα στοιχεία της εκστρατείας σας. Το βραβείο θα προωθήσει και θα αποδώσει αξία σε επιτυχημένες και επίκαιρες εκστρατείες που εκτελούνται από ή για δημόσιες αρχές, δείχνοντας πώς οι μετανάστες στην Ευρώπη μπορούν να αποτελέσουν όφελος προς τις κοινωνίες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!© CLARINET PROJECT 2019
Communication of Local AuthoRities for INtegration in European Towns


PRIVACY POLICY | COOKIE POLICY

Unsubscribe newsletter


This project was funded by the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.
The content of this document represents the views of the author only and is his/her sole responsibility.
The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.